Thermozell – letbeton

Thermozell er en type “letbeton”, hvor grus er erstattet af genbrugte og overfladebehandlede flamingokugler.

Udover at have betonens styrke, er Thermozell bl.a. betydeligt lettere, lydisolerende og totalt ubrandbart.

THERMOZELL LETBETON EFFEKTIVISERER BYGGEFASEN

Thermozell er en type ’letbeton’, hvor grus er erstattet af genbrugte og overfladebehandlede flamingokugler. Teknologien er gennem-testet og udmærker sig på en lang række punkter. Udover at have betonens styrke, er det bl.a. betydeligt lettere, lydisolerende og ikke brændbart (Brandklasse A2).

Thermozell er benyttet gennem mere end 20 år på projekter over hele verden, og har været brugt i bl.a. Østrig, Tyskland og Sverige i over 15 år. Også i danske nybygnings- og renoveringsprojekter benyttes Thermozell i stigende grad, og anvendelsesområderne er næsten uendelige.

Thermozell er bæredygtigt, da der udelukkende anvendes genbrugsflamingo, som hovedsageligt kommer fra kommunale genbrugspladser. På den måde undgås miljøbelastende afbrænding og deponering.

Se videoen om Thermozell – letbeton

THERMOZELL – Miljøvenlighed

Flamingo er et affaldsprodukt i mange brancher. Men i Thermozell er flamingo en ressource, som genanvendes – ikke bare én, men mange gange. Der sættes en ære i, at produktet er bæredygtigt med solide miljømæssige gevinster ved bl.a. at undgå miljøbelastende afbrænding. Således reduceres Co2 udslip ved både at bevare flamingoen – og forlænge dets levetid.

Thermozell anvendes ofte i forbindelse med:

Etageadskillelser med bjælkeslag

Thermozell er perfekt ved træbaserede etageadskillelser, ved renovering af ældre etageejendomme, hvor bygninger ikke er dimensioneret til at håndtere vægt samt i nybyggerier.

Parkeringsdæk

Thermozell har indbygget kondensisolering, og er dermed oplagt til hårdt belastede udearealer så som parkeringshuse, broer, henover veje, dæk, henover parkeringskældre i det fri og dæk på toppen af fx shopping centre.

Tage og tagterrasser

Ved at omdanne tagarealet til tagterrasse med Thermozell isoleres samtidig tagkonstruktionen, hvorved komfort og varmeøkonomi i de øverste lejligheder forbedres betragteligt. Dette medfører betydelige gevinster for klimaet.

Etageadskillelser med betondæk

Et af de mest oplagte anvendelsesområder er etageadskillelser i beton, hvor det anvendes som undergulv – enten med eller uden gulvvarme. Der er typisk tale om huldækselementer i nyere bygninger, men det kan også være på filigrandæk og insitustøbte dæk.

Terrændæk

Udskiftning af gulve i ældre bygninger er ofte forbundet med mange overvejelser. Gulvene er typisk udført som strøgulve, ofte med en ubetydelig eller ingen isolering under terrændækket. Ofte er der end ikke et kapilarbrydende lag under terrændækket, ligesom der ikke er udført kuldebrosisolering mellem terrændæk og fundament. Energiforbedringer og efterisoleringer kan derfor på ganske få uger give fugtproblemer og dermed danne grobunde for skimmelvækst under det nye gulv. Thermozell løser alle disse udfordringer.

Herved fremhæves følgende egenskaber:

  • Letvægt: Thermozell: 400 kg. pr. m3 (udendørs 500 kg.)(Alm. beton: 2.200-2.500 kg. Pr m3)
  • Lydisolerende
  • Varmeisolerende
  • Brandsikkert
  • Fugtresistent
  • Forkortet udførelsestid
  • Forkortet tørre- og hærdetid

Få hjælp til Kloakarbejde

Lad os arbejde sammen

Kontakt os meget gerne for et gratis og helt uforpligtende tilbud for en opgave eller projekt, som du gerne vil have udført.

Forsøg at være meget specifik, og beskriv dine opgave så deltaljet som muligt, således vi har de bedste forudsætninger for at beregne et tilbud.

Vi vil, når vi har modtaget Deres anmodning om et tilbud, vende tilbage herom hurtigst muligt.

Finansiering

Vi kan tilbyde rentefri finansiering op til kr. 60.000,-, uden sikkerhedsstillelse og med en afdragsperiode op til 5 år. Fri indfrielse når det passer Dem - uden ekstra omkostninger.

Tjek nedenfor hvor meget du skal betale månedligt, for det type lån og størrelse du måtte ønske.