Støbning af fundament

Hvis du skal bygge nyt hus eller carport, så er det vigtigt, at fundamentet er i orden. Sørensen & Larsen har specialeret sig i at udføre randfundamenter.

Hvad koster støbning af fundament?

Der er mange individuelle forhold som spiller ind, når man skal udregne en pris på støbning af et fundament. Hvis der ligger en eksisterende bygning op ad den nye, og du også ønsker en kælder under den nye bygning, kan det i nogle tilfælde være nødvendige at understøbe den eksisterende bygning. Vi har mange års erfaring i også denne type opgave.

Vejret

Vejret er noget vi ikke kan se bort fra, og det er vigtigt at indtænke i planlægningen af din nye bygning. Hvor skal vandet føres hen i tilfælde af ekstreme vejrsituationer? Vi kan som aut. kloakmester tilbyde rådgivning omkring LAR (lokal afledning af regnvand), hvor kloakken ikke kan modtage nedbøren i ekstreme vejrsituationer (opstuvning). Der skal måske sikres med en højvandslukke, i tilfælde hvor der ønskes kælder eller byggegrunden, som ligger lavt i forhold til omgivelserne.

Støbning af fundament og geotekniske undersøgelser

Et fundament skal kunne bære den bygning der står på det. Det vil sige, at bunden som fundamentet støbes på, skal være fast og bæredygtig for at undgå sætningsskader, efter huset er bygget. Derfor skal der laves en geoteknisk analyse af jordbundsforholdene, før man kan begynde at støbe. Du kan vælge selv at kontakte en geotekniker, eller vi kan sende en geoteknikker som vi samarbejder med. Ud fra den geotekniske rapport kan vi udfærdige et fast pris på støbning af fundamentet.

Eksempel på et uforpligtende tilbud på 100 m2.

Nedenfor finder du et uforpligtende prisoverslag, pris pr. m2 kr. 1.800,- for støbning af randfundament på minimum 100 m2, som er inklusiv matrialer og følgende:

 • Areal minimum 100 m2
 • Adgang for gravemaskine
 • Opgravet jord placeres på grunden
 • Afgravning af 35 cm toplag
 • Fundament dybde: 90 cm
 • Fundament bredde: 39 cm
 • Støbning af render kl 16 Mpa
 • Horisontal armering 4 x ø12 mm
 • Indstøbning af ankre for vindtrækbånd
 • Etablering af radonspærre
 • Støbning af 12 cm armeret betongulv KL 25
 • Horisontal armering 4 x ø12 mm
 • Indstøbning af ankre for vindtrækbånd
 • Opmuring med 2 skifter Leca-term- blokke
 • Overside øverste blok 10 cm over terræn
 • Udlægning af 300 mm EPS (flamenco)

Eventuelle tillægsydelser

 • Bortkørsel af jord
 • Udgravning til forsyningsledninger
 • Ekstra opfyld
 • Udlægning af køreplader
 • Pudsning af sokkel
 • Omfangsdræn
 • Kloak, VVS, El
 • Gulvarmeslanger
 • Geoteknisk analyse
 • Landmåler

Nyt fundament

fra kr. 1.800,- pr. m2.

Få hjælp til fundament

Lad os arbejde sammen

Kontakt os meget gerne for et gratis og helt uforpligtende tilbud for en opgave eller projekt, som du gerne vil have udført.

Forsøg at være meget specifik, og beskriv dine opgave så deltaljet som muligt, således vi har de bedste forudsætninger for at beregne et tilbud.

Vi vil, når vi har modtaget Deres anmodning om et tilbud, vende tilbage herom hurtigst muligt.

Finansiering

Vi kan tilbyde rentefri finansiering op til kr. 60.000,-, uden sikkerhedsstillelse og med en afdragsperiode op til 5 år. Fri indfrielse når det passer Dem - uden ekstra omkostninger.

Tjek nedenfor hvor meget du skal betale månedligt, for det type lån og størrelse du måtte ønske.