Separering af kloak

De stadig stigende regnmængder overbelaster kloaknettet, derfor ønsker mange kommuner at lede regnvandet væk via et separat kloaknet.

Separering af kloak – Hvornår er det aktuelt? 

De fleste nyetablerede byggegrunde blive forsynet med 2 kloaksystemer, men for de allerede etablerede grunde, er situationen noget anderledes, dersom hovedparten er anlagt med ét kloaksystem.

Du kan tjekke, om der er planer om separerer kloakeringen i dit område, ved at finde spildevandsplanen for din kommune på kommunens hjemmeside. Bor du på landet og er uden kloak, kan der gælde særlige regler for dig.

Det arbejde der skal udføres i forbindelse med en separering af kloakken, er at regnvandet skal frakobles den eksisterende spildevandsledning. Der skal lægges nye rør fra tagnedløb / sandfangsbrønd / pumpebrønd / overfladebrønde, og tilslutte dem til en ny skelbrønd.

Er ejendommen af kommunen blevet pålagt at separere jeres spildevand og regnvand, så lad Sørensen & Larsen hjælpe med at finde den bedste og billigste løsning på Jeres kommende kloakseparering.

Der kan være flere problemstillinger omkring separering af kloak, der afhænger af hvordan de eksisterende kloakledninger er anlagt i forbindelse med opførelsen af huset:

  • Løber regnvand og spildevand sammen uden for huset, er det normalt en simpel separering.
  • Løber regnvand ind under huset og blandes med spildevand, skal det forventes at der må anlægges en ny regnvandsledning rundt om huset, og de eksisterende tilslutninger føres over på denne ledning.

Når man adskiller regn- og spildevand (separatkloakere), er der bl.a. nogle ting man bør være opmærksom på:

  • Hvilken dele af det gamle kloaksystem kan genbruges.
  • Vælger husejer at lave en lokal afledning af regnvand – altså en faskine, regnvandsbed eller en opsamlingstank (LAR løsning), med henblik på at søge om at få refunderet en del af tilslutningsafgift, men også med henblik på at spare en del af den årlige vandudled- ningsafgift.
  • Hvor dybt i jorden ledningerne ligger, eller skal indkørsel skal graves op, og skal fliserne lægges på ny efter kloakken er ordnet – det påvirker prisen.

Gratis TV-inspektion

Vælger De Sørensen & Larsen til at lave separeringen af Deres kloak, så kvitterer vi med en gratis TV-inspektion (som er en fast del af en separering) til en værdi af kr. 3.500,- eksklusiv moms.

Få hjælp til
kloakseparering

Lad os arbejde sammen

Kontakt os meget gerne for et gratis og helt uforpligtende tilbud for en opgave eller projekt, som du gerne vil have udført.

Forsøg at være meget specifik, og beskriv dine opgave så deltaljet som muligt, således vi har de bedste forudsætninger for at beregne et tilbud.

Vi vil, når vi har modtaget Deres anmodning om et tilbud, vende tilbage herom hurtigst muligt.

Finansiering

Vi kan tilbyde rentefri finansiering op til kr. 60.000,-, uden sikkerhedsstillelse og med en afdragsperiode op til 5 år. Fri indfrielse når det passer Dem - uden ekstra omkostninger.

Tjek nedenfor hvor meget du skal betale månedligt, for det type lån og størrelse du måtte ønske.